md system control and service co.,ltd.

ความชื้นกับโรงพยาบาล

โซนที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีและผู้ป่วยในโรงพยาบาล

                โรงพยาบาล คือ สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ด้วยการตรวจรักษา และป้องกันโรคให้แก่คนทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี คือ มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย โดยมีแพทย์เป็นผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย และจิตใจ
                ใครๆ ต่างก็พูดว่าโรงพยาบาลคือสถานที่ปลอดภัยแต่ถ้ามองกลับกันแล้ว โรงพยาบาลคือแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคที่น่ากลัวที่สุดเช่นกัน เนื่องจากเหล่าเชื่อโรค จุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรียต่างๆ สามารถแพร่กระจายได้ในอากาศ ยิ่งในสถานพยาบาลไหนที่มี
                1. ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์มากว่า 60 %
                          1.1 ความชื้นที่มากเกินไปทำให้เหล่าเชื่อโรค จุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรียต่างๆแพร่กระจาย เติบโตได้เร็วมากขึ้น
                          1.2 ความชื้นที่มากเกินไปทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัว เหนียวตัว อึดอัด มือเปียก เพิ่มความวิตกกังวลให้กับผู้ป่วยและอาจมี อาการแพ้ หอบหืด โรคจมูกคออักเสบได้ด้วย
                          1.3 ความชื้นที่มากเกินไปทำให้ส่งผลต่อห้องทดลองในโรงพยาบาล ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องอยู่ในความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยานั้นเสื่อมคุณภาพทางเคมี เสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์
                           1.4 ความชื้นที่มากเกินไปยังก่อให้เกิดเชื้อราตามอาคารที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับโครงสร้างตัวอาคารเองทั้งยังเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคไวรัสอีกด้วย
                   2. ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 40%
                            2.1 ความชื้นที่ต่ำเกินไปก่อให้การเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าสถิตที่ดูเหมือนเรื่องเล็กๆ แต่หากสิ่งเหล่านี้ไปเกิดใกล้ๆกับอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาต่างๆ ที่มีการใช้แก๊สไวไฟอาจสร้างความเสียหายต่อโรงพยาบาลส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการผ่าตัดได้
                            2.2 ความชื้นที่ต่ำเกินไปทำให้ร่างกายของผู้ป่วยหรือบุคลากรถูกกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองของจมูก เจ็บคอ มีรอยแตกของผิวหนังและริมฝีปาก และอาจนำไปสู่ปัญหาการหายใจ
                 ดังนั้น อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ที่มีระดับความชื้นเหมาะกับสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่โรงพยาบาลไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างมาก โดยความชื้นที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลควรจะอยู่ที่ 40-60% แต่ความชื้นที่คนจะสามารถอยู่ได้และหายใจได้สะดวกจะอยู่ที่ 50-60% RH ถ้าสถานพยาบาลสามาควบคุมความชื้นได้ตามนี้ จะทำให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยจากอันตรายของไฟฟ้าสถิต และเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ ตัวอาคารและสถานที่เองจะได้รับการควบคุม/จัดเก็บ/ดูแลในอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสม จุดนี้จะทำให้โรงพยาบาลไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อซ่อมแซมเพิ่มเติมเนื่องจากเหล่าเชื้อโรค เชื้อรา จุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ไม่สามารถแพร่กระจายเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศสัมพัทธ์ 40-60% RH นั้นเอง และสุดท้ายทางด้านผู้ป่วยผู้มาใช้บริการจนถึงบุคลากรของโรงพยาบาลเองก็จะรู้สึกสบายตัว ไม่รู้สึกอึดอัด ส่งผลดีต่อผู้ป่วยทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจต่อไป

 

การเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสม

                             MD จึงขอเสนอเครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะกับโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่และห้องที่มีคนอยู่หรือปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงขนาดของแต่ละห้อง(ตรม.),จุดประสงค์การใช้งาน,การมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ เทียบกับสินค้าของเราที่มีตั้งแต่ 5 – 1,500 ตรม. และทำความชื้นสัมพัทธ์ได้ 40-80% RH ให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมีให้เลือกทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ แบบCeiling และแบบDesiccant แบบโรงงานอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ (ยินดีให้คำปรึกษาฟรี)

เครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับพื้นที่ตั้งแต่ 5-180 ตรม.

LK-016E
สำหรับ
ห้อง 5-10 ตรม

LK-015E
สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

LK-012PM
สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

DD20
สำหรับ
ห้อง 40-50 ตรม

MDK-505E
สำหรับ
ห้อง 40-50 ตรม

MDK-705E
สำหรับ
ห้อง 70-90 ตรม

MDP-70L (Pink Gold)
สำหรับ
ห้อง 70-90 ตรม

MDH-902B
สำหรับ
ห้อง 90-120 ตรม

MDH-1382B
สำหรับ
ห้อง 130-150 ตรม.

MDH-1502B
สำหรับ
ห้อง 150-180 ตรม.

LK-507E (LUKO GARAGE)
สำหรับ ห้อง 40-50 ตรม.
แบบมีล้อเคลื่อนย้ายง่าย

OL50-503E
สำหรับ ห้อง 50-70 ตรม.
แบบมีล้อเคลื่อนย้ายง่าย

OL90-903E
สำหรับ ห้อง 90-120 ตรม.
แบบมีล้อเคลื่อนย้ายง่าย

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 380-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

เครื่องควบคุมความชื้นแบบCeiling(แขวนฝ้า) เหมาะกับพื้นที่ตั้งแต่ 20-800 ตรม.

เครื่องควบคุมความชื้นแบบDesiccant เหมาะกับพื้นที่ตั้งแต่ 10-800 ตรม.

เครื่องควบคุมความชื้นแบบInductrial เหมาะกับพื้นที่ตั้งแต่ 100-1500 ตรม.

Humidity control
dehumidifiers

Humidity and temperature
control dehumidifiers

Special dryers

High efficiency
low humidity dehumidifiers

MD SYSTEM CONTROL & SERVICE CO.,LTD
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 หมู่ 7 ซอยบงกช 9 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเทศไทย

EMAIL
     mdsystemsales@gmail.com
     mdsystemcontrol@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์
08:30 น. – 17.30 น.

Tel (office)
02-901-6928
02-901-6998
086-787-9228
081-991-0982

ต่อฝ่ายขายออนไลน์ 24-25
ต่อฝ่ายขายโครงการ 20-21

Fax (office)
02-901-5850

HOTLINE

HOTLINE 
8.30 am – 20.00 pm 

098-263-7104  (คุณบ่าว)