md system control and service co.,ltd.

ความชื้นภายในห้องเก็บงานศิลปะ

ใครบอกว่าการดูแลชิ้นงานศิลปะเป็นเรื่องยาก?

ภาพวาดแต่ละชิ้นนั้นมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นแล้ว เราต้องแน่ใจว่าจะสามารถดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นควรปรึกษาเจ้าของผลงานหรือผู้เชี่ยวชาญ ถึงขั้นตอนการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

วิธีการจัดเก็บและดูแลรักษา

แม้จะขึ้นชื่อว่าไร้ชีวิต แต่งานศิลปะก็มีอายุขัย คล้ายกับที่รถยนต์ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน งานศิลปะแต่ละชิ้นมีวิธีการจัดเก็บแตกต่างกันด้วยประเภท ลักษณะ ขนาด มูลค่า หรือเงื่อนไขต่างกัน ดังนั้นการเลือกสถานที่รองรับผลงานซึ่งเหมาะสม ก็ถือได้ว่าช่วยถนอมหรือรักษาผลงานศิลปะทรงคุณค่าเหล่านั้นได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ เมื่อเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานทั้งที่เกิดจากกาลเวลาและความไม่ตั้งใจก็จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นรอยฉีกขาด เชื้อราที่เกิดจากความชื้น รอยเปื้อน รอยแตกของสี หรือเหตุอื่นๆ ที่สำคัญคือจำเป็นที่จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากงานบางชิ้นต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย

ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น

บางครั้งอากาศและความชื้นก็แสนจะแปรปรวน
ยิ่งประเทศไทยซึ่งมีหลากฤดูด้วยแล้ว บางครั้งฝนตกในฤดูร้อนอันแสนอบอ้าว บางครั้งแดดฉายเปรี้ยงกลางฤดูหนาว เมื่อความร้อนและความชื้นสลับสับเปลี่ยนกันรวดเร็วแบบนี้จึงต้องมีการวางแผนพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน งานศิลปะบางชิ้นมีความบอบบาง เช่น กระดาษ การจัดเก็บในสถานที่ซึ่งอุณหภูมิมีความเสถียรจึงช่วยยืดอายุของชิ้นงานได้ยาวนานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาระดับความเย็น แต่การเปิดตลอดเวลาก็เพิ่มค่าใช้จ่ายตามและอาจไม่คุ้มเท่าไร

ดังนั้น การซื้อเครื่องลดความชื้น หรือเครื่องดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นสะสมในผลงานก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดมากที่สุด เนื่องจากผนังภายในอาคารหรือห้องเก็บผลงานศิลปะ จะเก็บสะสมความชื้นไว้สูงพอตกกลางคืนผนังจะเริ่มกระจายความชื้นออกมา ทำให้ภายในห้องมีความชื้นที่สูงมากจนเกินค่ามาตรฐาน ทำให้สี กรอบไม้ เฟรมผ้า อื่นๆ เกิดความเสียหายและเกิดเชื้อราได้ง่าย

วิธีการดูแลชิ้นงานที่เรารัก

เบื้องต้นไม่จำเป็นถึงขั้นต้องวัดอุณหภูมิ หรือวัดค่าความชื้นตลอดเวลา แค่ควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในที่ ที่ไม่ร้อนจนเกินไป เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรง และไม่ชื้น เพราะความชื้นนั้นสามารถก่อให้เกินความเสียหายให้กับกระดาษหรือผ้าใบได้

การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญของการรักษางานศิลปะ นอกจากจะทำให้กระดาษหรือผ้าใบที่ใช้เขียนงานศิลปะเสื่อมคุณภาพลง สถานที่ที่มีความชื้นสูงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงและเชื้อรา นอกจากนี้ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นเร็วในอุณหภูมิสูงทำให้วัสดุต่างๆ เสื่อมคุณภาพ ผลงานศิลปะ ภาพวาด การหยิบจับชิ้นงานนั้นควรใส่ถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำมันจากนิ้วมือของเราไปสัมผัส แค่นี้ก็จะสามารถยืดอายุให้ภาพ ให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น

หากว่าคุณเป็นคนนึงที่รักในงานศิลปะ สะสมชิ้นงานศิลปะ หรือแม้แต่เป็นศิลปินวาดภาพ การดูแลรักษาภาพวาดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการยืดอายุชิ้นงานของคุณ

การปกป้องงานศิลปะจากความชื้นและอุณหภูมิ

การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเป็นแง่มุมสำคัญของการรักษางานศิลปะ เมื่อระดับความชื้นสูงจะทำให้กระดาษหรือผ้าใบที่ใช้เขียนงานศิลปะเสื่อมคุณภาพลง การเก็บงานศิลปะในสถานที่ที่มีความชื้นสูงซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงและเชื้อรา นอกจากนี้ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นเร็วในอุณหภูมิสูงทำให้วัสดุต่างๆ เสื่อมคุณภาพ ผลงานศิลปะ ภาพวาด หรืองานปฏิมากรรมจึงถูกทำลายด้วยความชื้นและอุณหภูมิ  ผลงานเหล่านี้จะแตกหัก และถูกกัดกร่อน หรือเปลี่ยนสี ความผันผวนของความชื้นและอุณหภูมิเป็นตัวกระตุ้นให้งานศิลปะถูกทำลายเร็วยิ่งขึ้น

ก่อนที่จะซื้องานศิลปะใด ๆ ควรมีการควบคุณความชื้น และอุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บงานศิลปะชิ้นนั่นให้เหมาะสม มีการติดตั้งเครื่องเพิ่มความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ แม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะสามารถช่วยรักษาผลงานศิลปะไว้บางส่วนก็ตาม  โดยทั่วไปงานศิลปะควรเก็บรักษาไว้สถานที่ที่มีอุหภูมิไม่เกิน 70 องศาฟาเรนไฮต์ และจะรักษางานศิลปะได้ดีควรมีอุณหภูมิต่ำและรักษาระดับให้คงที่ แต่ก็ไม่ควรนำงานศิลปะเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำเกินไป  เพราะความชื้นจะแทรกอยู่ในงานศิลปะเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำจนถึงจุดเยือกแข็งทำให้เกิดการขยายตัวจนทำให้งานศิลปะแตกร้าว นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิจะทำให้เกิดความเสียหายเช่นกัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ 30-50 เปอร์เซ็นต์เป็นระดับความชื้นที่เหมาะสมของการเก็บงานศิลปะ  การป้องกันงานศิลปะจากความชื้นและอุณหภูมิทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งสำคัญมากกับการเก็บรักษาผลงานที่หายาก แต่ถ้าต้องการให้มีการลงทุนที่ต่ำลงควรเก็บรักษาไว้ในสถานที่เดียวอย่างเช่นห้องนั่งเล่นแทนการเก็บไว้หลายๆ ที่

อย่ามั่นใจว่างานศิลปะทุกชิ้นจะสามารถดูแลรักษาเหมือนกัน เมื่อได้รับงานศิลปะมาจากแกลอรีควรสอบถามวิธีการเก็บรักษาโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่างานศิลปะที่มีคุณค่าได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

เครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับพื้นที่ตั้งแต่ 5-180 ตรม.

LK-016E
สำหรับ
ห้อง 5-10 ตรม

LK-015E
สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

LK-012PM
สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

DD20
สำหรับ
ห้อง 40-50 ตรม

MDK-505E
สำหรับ
ห้อง 40-50 ตรม

MDK-705E
สำหรับ
ห้อง 70-90 ตรม

MDP-70L (Pink Gold)
สำหรับ
ห้อง 70-90 ตรม

MDH-902B
สำหรับ
ห้อง 90-120 ตรม

MDH-1382B
สำหรับ
ห้อง 130-150 ตรม.

MDH-1502B
สำหรับ
ห้อง 150-180 ตรม.

LK-507E (LUKO GARAGE)
สำหรับ ห้อง 40-50 ตรม.
แบบมีล้อเคลื่อนย้ายง่าย

OL50-503E
สำหรับ ห้อง 50-70 ตรม.
แบบมีล้อเคลื่อนย้ายง่าย

OL90-903E
สำหรับ ห้อง 90-120 ตรม.
แบบมีล้อเคลื่อนย้ายง่าย

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 380-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

MD SYSTEM CONTROL & SERVICE CO.,LTD
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 หมู่ 7 ซอยบงกช 9 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเทศไทย

EMAIL
     mdsystemsales@gmail.com
     mdsystemcontrol@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์
08:30 น. – 17.30 น.

Tel (office)
02-901-6928
02-901-6998
086-787-9228
081-991-0982

ต่อฝ่ายขายออนไลน์ 24-25
ต่อฝ่ายขายโครงการ 20-21

Fax (office)
02-901-5850

HOTLINE

HOTLINE 
8.30 am – 20.00 pm 

098-263-7104  (คุณบ่าว)