md system control and service co.,ltd.

ความชื้นในห้องนอน

โซนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์

ความชื้นที่เหมาะกับห้องนอน

                 ปัจจุบันปี 2562 ประเทศไทย มีอุณหภูมิสูง ซึ่งอยู่ในช่วง 38-42°c ก็จริง แต่เมื่อเราเดินเข้าไปในห้องนอนที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอนของเราก็จะมีอุณหภูมิต่ำลง คืออยู่ในช่วง 20-27°c ตามแผนภูมิสภาวะสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ได้เรียบเรียงและอธิบายไว้ ช่วงอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศควรอยู่ระหว่าง 50-60%
                  อีกทั้งห้องนอนเป็นห้องที่คนส่วนมากใช้ในการนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนหรือหลังจากเลิกงาน มนุษย์เราใช้เวลาประมาณ 1 ส่วน 3 ของชีวิตอยู่ในห้องนอน ดังนั้นอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ในห้องนอนที่มีระดับความชื้นเป็นปกติจะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบาย ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่ถ้าในห้องนอนของเรามีความชื้นมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง เนื่องจากมีเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นเติบโตได้ดีในสภาพอากาศชื้น ทำให้รู้สึกเหนียวตัวและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหอบหืด กรณีที่ความชื้นต่ำก็มีผลเสียไม่น้อย เช่น ทำให้ผิวแห้ง ปากแตก ระคายเคืองตา หายใจลำบาก รวมทั้งปวดบริเวณไซนัส
                  ดังนั้น หากเราต้องการอากาศที่ดี Comfort Zone และ ต้องการหยุดการแผ่พันธุ์ของเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ เราต้องลดระดับความชื้นสัมพัทธ์ลงให้อยู่ในช่วง 50-60% นั้นหมายความว่าภายในห้องนอนที่มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 50-60% สามารถลดปริมาณไรฝุ่นและเชื้อราลงได้และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพห้องห้องนอน

ความชื้นที่เหมาะกับห้องนอน

(comfort zone) คือ ช่วงอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกสบายและปลอดภัย

               องค์กร ASHVE (American Society of Heating & Ventilating Engineers) ได้สร้างแผนภูมิที่แสดงถึงช่วงสภาวะสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงอุณหภูมิดังกล่าว คือ ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศอยู่ระหว่าง 30% ถึง 70% ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ทำให้ผิวหนังแห้งหรือรู้สึกเหนียวตัวจนเกินไป กับอุณหภูมิกระเปาะ อยู่ในช่วง 18°c ถึง 29°c แต่ได้มีการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละเขตพื้นที่และในมาตรฐานนี้ได้บงบอกถึงความสบายและปลอดภัยจากเชื้อโรคภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้กับทุกๆประเทศในโลก  สืบค้นจาก > สืบค้นวันที่ 10/5/2562

การเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสม

                  MD จึงขอเสนอเครื่องควบคุมความชื้นที่ในห้องนอนที่มีขนาดตั้งแต่ 5 – 20 ลิตร/วัน ที่มีระบบฟอกอากาศมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย ทำให้อากาศภายในห้องสะอาด ปลอดโปร่ง รู้สึกหายใจสบายขึ้น ลดปัญหากลิ่นอับ ช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรง สุขภาพร่างกายดีขึ้น ช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้น ช่วยลดปัญหาความชื้นสะสม และลดการเกิดเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืน ภูมิแพ้ รวมทั้งช่วยลดอาการปวดปวดบริเวณไซนัสต่างๆ จำนวน 5 รุ่น ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้กับห้องนอน 5 - 20 ตรม (เน้นเงียบ)

เครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5-180m2

สำหรับ
ห้อง5-10 ตรม.

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.

สำหรับห้อง
90-150 ตรม.

สำหรับห้อง
150-180 ตรม.

เครื่องควบคุมความชื้นแบบCeiling(แขวนฝ้า) มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 20-800m2

MD SYSTEM CONTROL & SERVICE CO.,LTD
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 หมู่ 7 ซอยบงกช 9 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเทศไทย

EMAIL
     mdsystemsales@gmail.com
     mdsystemcontrol@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์
08:30 น. – 17.30 น.

Tel (office)
02-901-6928
02-901-6998
086-787-9228
081-991-0982

ต่อฝ่ายขายออนไลน์ 20-24
ต่อฝ่ายขายโครงการ 20-21

Fax (office)
02-901-5850

HOTLINE

HOTLINE 
8.30 am – 20.00 pm 

098-263-7104  (คุณบ่าว)