md system control and service co.,ltd.

ความชื้นในห้องServer

ความชื้นสัมพัทธ์ดีที่สุดสำหรับห้อง SERVER

                   Server Room คือห้องที่มีระบบคอมพิวเตอร์ ห้องที่รวมข้อมูลของทั้งออฟฟิศมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ด้วยเหตุนี้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมซึ้งเป็นระบบที่มีการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่สูง รวมถึงการติดตั้ง สายสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารจำพวก Switch, Hub, Server จะต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีอีกด้วย ดังนั้นห้อง SERVER จึงจำเป็นต้องแยกห้องออกมาจากส่วนอื่นของสำนักงาน แยกเป็นห้องๆนึ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการระบบต่างๆ และเพื่อการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับตามมาตรฐาน ISO27001
                    มาตรฐานของ ISO27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) ระบุไว้ว่าห้อง SERVER จะต้องมีอุปกรณ์และระบบที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของเครื่อง SERVER ได้แก่ เครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์หรือจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 ตัว เพื่อเปิด/ปิดสลับกันทำงานทดแทนกันได้ในก็กรณีที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์ โดยจะต้องปรับมุมหรือหันตู้ RANK ให้ตรงกับช่องแอร์ที่ความเย็นส่งถึง เนื่องจากการทำงานของเครื่องในห้อง SERVER นั้นค่อนข้างจะร้อนมาก เมื่อความร้อนดังกล่าวมาเจอกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศที่ช่วยระบายความร้อน (ความเย็นมาเจอกับความร้อน) จะทำให้เกิดไอน้ำในอากาศขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าCondense (Condense คือ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดน้ำในอากาศ) หากไอน้ำดังกล่าวไปเกาะตามสายไฟของเครื่องจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ ตัวเครื่อง SERVER จะเกิดความเสียหายนั้นเอง
                  ดังนั้น ห้อง SERVER จึงจะต้องมีเครื่องช่วยส่งเสริมการทำงานเพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง คือ เครื่องควบคุมความชื้นที่จะคอยควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อากาศในห้อง SERVER ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคือ 45-50%  RH ซึ่งตัวเครื่องควบคุมความชื้นจะทำงานด้วยดังนี้ 1. ตัวเครื่องจะดูดความชื้นจากอากาศกลายเป็นน้ำ >  2. เครื่องจะระบายน้ำออกจากห้องผ่านท่อระบายน้ำ เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ห้อง SERVER ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของ ISO27001สำหรับหน่วยงานของท่านต่อไป   

การเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสม

                 MD จึงขอเสนอเครื่องควบคุมความชื้นสำหรับห้อง SERVER โดยคำนึงถึงขนาดของแต่ละห้อง(ตรม.)>เทียบกับสินค้าของเราที่มีตั้งแต่ 5 – 1,500 (ตรม.),และทำความชื้นสัมพัทธ์ได้ 45-50% RH,พร้อมท่อระบายน้ำตามตกลงให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมีให้เลือกทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ แบบCeiling และแบบDesiccant แบบโรงงานอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ (ยินดีให้คำปรึกษาฟรี)

เครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5-180m2

สำหรับ
ห้อง5-10 ตรม.

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.

สำหรับห้อง
90-150 ตรม.

สำหรับห้อง
150-180 ตรม.

สำหรับห้อง
40-50 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

สำหรับห้อง
50-70 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 380-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

เครื่องควบคุมความชื้นแบบCeiling(แขวนฝ้า) มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 20-800m2

เครื่องควบคุมความชื้นแบบDesiccant มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10-800m2

เครื่องควบคุมความชื้นแบบInductrial มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 100-1500m2

Humidity control
dehumidifiers

Humidity and temperature
control dehumidifiers

Special dryers

High efficiency
low humidity dehumidifiers

MD SYSTEM CONTROL & SERVICE CO.,LTD
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 หมู่ 7 ซอยบงกช 9 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเทศไทย

EMAIL
     mdsystemsales@gmail.com
     mdsystemcontrol@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์
08:30 น. – 17.30 น.

Tel (office)
02-901-6928
02-901-6998
086-787-9228
081-991-0982

ต่อฝ่ายขายออนไลน์ 20-24
ต่อฝ่ายขายโครงการ 20-21

Fax (office)
02-901-5850

HOTLINE

HOTLINE 
8.30 am – 20.00 pm 

098-263-7104  (คุณบ่าว)