md system control and service co.,ltd.

ปัญหาของความชื้น และ การป้องกัน 💦

ปัญหาของความชื้น และ การป้องกัน 💦


ปัญหาของความชื้น และ การป้องกัน 💦

          หากจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับ ปริมาณความชื้นในอากาศ คงจะกล่าวได้ยาก แต่ถ่าจะบอกถึง ผลที่เกิดจาก ปริมาณ ความชื้นที่ไม่เหมาะสม อย่างหลังนี้น่าจะกล่าวอย่างเห็นภาพชัดเจน เช่น ถ้าความชื้นในอากาศ สูงเกินไป จะทำให้ คนเราเกิดอาการป่วยได้ เช่น เป็นหวัด ปอดบวม และจะทำให้ อาหารเกิดเชื้อราและเน่าเสียได้้ง่าย เครื่องใช้ที่เป็นโลหะเกิดสนิม ของสะสมบางอย่างเกิดคราบ หม่นหมอง เช่น เครื่องเพชร กำไล สร้อยข้อมือ และจะทำให้อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิค บางชนิด ทำงานผิดพลาด ในทางกลับกัน ถ้าความชื้นต่ำเกินไป จะทำให้ผิวหนังของคนเราแห้งขาดความชุ่มชื้น ส่วนของใช้ที่เกิดความเสียหายได้ในกรณีที่ความชื้นต่ำกว่าปกติ ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น แผงวงจร อิเล็คทรอนิคส์ อีกเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ สร้างความเสียหายให้กับระบบได้ นอกจากนี้ จะทำให้วัสดุที่เป็นประเภท ยางเกิดแข็งตัวทำให้ขาดความยืดหยุ่น สูญเสียคุณสมบัติของมันไป

ปัญหาความชื้นที่สร้างความปวดหัวให้ผู้ผลิตสินค้าและให้บริการด้านขนส่ง มีมากมายหลายอย่าง เช่น
อุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม

เมื่อยาอยู่ในอากาศที่มีความชื้นสูง จะทำให้ยาหมดอายุเร็ว และหากยานั้นบรรจุด้วยแค็ปซูลด้วยแล้ว ต้องระวังให้มาก เพราะว่า แค็ปโซลเมื่อสำผัสกับ ความชื้นสูง ๆ ผิวภายนอกจะเริ่มละลาย เป็นยางเหนียว ๆ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนัง 

เนื่องจากหนังเมื่อได้รับความชื้นแล้วทำให้เสียรูปทรง และทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย ทำให้หนังเป็นรอยจุดสีดำ
อุตสาหกรรมอาหาร 

อาหารบางอย่างต้องการรักษาสภาพความกรอบ หากได้รับความชื้น คุณสมบัติข้อนี้ก็จะสูญเสียไป อาหารหรือขนมบางชนิด เมื่อสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นจะทำให้เกิดเชื้อรา จะทำให้อายุของอาหารสั้นลง และเป็นอัตรายต่อผู้บริโภค
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ 

เนื่องจากโลหะหลายชนิด เมื่อโดนความชื้น แล้วจะทำให้เกิดสนิม ทั้งสนิมแดงหรือ สนิมเขียวก็เกิดจากความชื้นทั้งสิ้น
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้า

การขนส่งในแต่ละครั้ง ต้องรักษาสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิม หากสินค้าได้รับความเสียหายจากความชื้น ผู้ขนส่งอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช่จ่ายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ปัญหาความชื้นภายในครัวเรือน 

ทำให้เกิดเชื้อรา เช่น อุปกรณ์ถ่ายภาพ เลนท์ กระดาษเอกสารที่สำคัญ ของสะสม สร้อย แหวน นาฬิกา ด้ามไม้กอล์ฟ หรือของมีค่า อื่น ๆ เช่น เสื้อหนัง รองเท้าหนัง อุปกรณ์ว่ายน้ำ ดำน้ำ ฯ ทำให้เกิดกลิ่นอับ เช่น ในห้องนอน ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า ในรถยนต์ ตู้เก็บของ ตู้เซฟ ฯ 
ทำให้เกิดสนิม ความชื้นจะทำให้เกิดสนิมในเครื่องมือเครื่องใช้ในอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ปืน เครื่องประดับ เครื่องครัว รวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นโลหะทุกชนิด ดังนั้นจึงควรป้องกัน ก่อนที่จะให้ความชื้นทำลายใหเกิดความเสียหาย โดยเลือกใช้สารดูดความชื้น เข้ามาช่วยงาน ตามความเหมาะสม