md system control and service co.,ltd.

ห้องปฏิบัติการ

การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อากาศในห้องปฏิบัติการ(LAB)

ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมของห้อง และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค โดยห้องปฏิบัติการสามารถเรียกได้หลายแบบ เช่น ห้องแล็บ,ห้องทดลอง,ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์,ห้องวิจัย,ห้องทดสอบ เป็นต้น
                  โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมของการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 วันที่ออกเอกสาร 26 ต.ค. 2559 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน้า 6 ย่อหน้า 2 ได้กำหนดไว้ว่าห้องปฏิบัติการจะต้องมีหลักฐานการบันทึกเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการทดสอบตามเกณฑ์กำหนดที่ระบุในวิธีการทดสอบ โดยปกติห้องปฏิบัติการจะต้องควบคุมและเฝ้าระวังเกี่ยวกับความชื้นและอุณหภูมิ ดังนี้
          1. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องทดสอบควรประมาณ 20 – 28°c และความชื้นสัมพัทธ์จะต้องอยู่ที่ประมาณ 50-70 % RH
          2 การบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในระหว่างทำการทดสอบ
                    ดังนั้น ในห้องปฏิบัติการ การทดลอง การวิจัยจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการจดบันทึกตรวจวัดความชื้นและมีเครื่องควบคุมความชื้นในอากาศที่ถูกต้องแม่นยำและเหมาะสม เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนสภาพทางเคมี ปฏิกิริยา หรือความผิดพลาดอื่นๆที่เกี่ยวกับความชื้น เนื่องจากการวิจัยที่ผิดพลาดอาจส่งผลร้ายแรง เป็นอันตรายโดยตรงและอันตรายโดยอ้อมต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นผลการทดลองวิจัยที่แม่นยำ ถูกต้อง จะสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างชื่อเสียงให้กับนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติการและสถาบันของท่านได้ ตัวเครื่องควบคุมความชื้นจะทำงาน ดังนี้ 1. ตัวเครื่องจะดูดความชื้นจากอากาศกลายเป็นน้ำ >  2. เครื่องจะระบายน้ำออกจากห้องผ่านท่อระบายน้ำ เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ห้อง ปฏิบัติการ ที่ปลอดภัยและพร้อมสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

การเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสม

               MD จึงขอเสนอเครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสำหรับห้อง ปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงขนาดของแต่ละห้อง(ตรม.)>เทียบกับสินค้าของเราที่มีตั้งแต่ 5 – 1,500 (ตรม.),และทำความชื้นสัมพัทธ์ได้ 50-70% RH,พร้อมขนาดความยาวของท่อระบายน้ำตามตกลงให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมีให้เลือกทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ แบบCeiling และ แบบDesiccant แบบโรงงานอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ (ยินดีให้คำปรึกษาฟรี)

เครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5-180m2

สำหรับ
ห้อง5-10 ตรม.

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.

สำหรับห้อง
90-150 ตรม.

สำหรับห้อง
150-180 ตรม.

สำหรับห้อง
40-50 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

สำหรับห้อง
50-70 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 380-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

เครื่องควบคุมความชื้นแบบCeiling(แขวนฝ้า) มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 20-800m2

เครื่องควบคุมความชื้นแบบDesiccant มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10-800m2

เครื่องควบคุมความชื้นแบบInductrial มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 100-1500m2

Humidity control
dehumidifiers

Humidity and temperature
control dehumidifiers

Special dryers

High efficiency
low humidity dehumidifiers

MD SYSTEM CONTROL & SERVICE CO.,LTD
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 หมู่ 7 ซอยบงกช 9 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเทศไทย

EMAIL
     mdsystemsales@gmail.com
     mdsystemcontrol@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์
08:30 น. – 17.30 น.

Tel (office)
02-901-6928
02-901-6998
086-787-9228
081-991-0982

ต่อฝ่ายขายออนไลน์ 20-24
ต่อฝ่ายขายโครงการ 20-21

Fax (office)
02-901-5850

HOTLINE

HOTLINE 
8.30 am – 20.00 pm 

098-263-7104  (คุณบ่าว)